Standpunten

 • agrarische sector

  Agrarische sector

  We hebben veel waardering voor onze boeren.

  Lees meer
 • Toerisme en recreatie

  Toerisme en recreatie

  Toerisme en recreatie zijn belangrijke economische dragers binnen Zeewolde.

  Lees meer
 • algemeen bestuur

  Algemeen bestuur

  Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

  Lees meer
 • algemeen bestuur

  Sociale Zaken

  Werk is van groot belang voor mens en samenleving.

  Lees meer
 • openbare orde en veiligheid

  Openbare orde en veiligheid

  Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

  Lees meer
 • verkeer en vervoer

  Verkeer en vervoer

  We verplaatsen ons allemaal voortdurend.

  Lees meer
 • economische zaken

  Economische zaken

  We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven.

  Lees meer
 • onderwijs

  Onderwijs

  Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben

  Lees meer
 • cultuur, sport, natuur en groen

  Cultuur

  Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor Zeewolde.

  Lees meer
 • cultuur, sport, natuur en groen

  Groen

  We wonen graag in een schone, opgeruimde en veilige wijk.

  Lees meer
 • cultuur, sport, natuur en groen

  Sport

  Zeewolde, de sportiefste gemeente van Nederland!

  Lees meer
 • milieu en duurzaamheid

  Mileu en duurzaamheid

  Zeewolde staat in de top van meest duurzame gemeenten in Nederland en dat willen we zo houden.

  Lees meer
 • sociaal domein

  Sociaal Domein

  Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar.

  Lees meer
 • organisatie

  Organisatie

  We verwachten van de Gemeente Zeewolde dat ze dienstbaar en modern is.

  Lees meer
 • ruimtelijke ordening

  Ruimtelijke ordening

  Wij willen gedifferentieerde woningbouw, dat wil zeggen een goede mix tussen (sociale) huur en koop (in alle segmenten).

  Lees meer
 • dorpsontwikkeling

  Dorpsontwikkeling

  Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis

  Lees meer
 • financiën

  Financiën

  Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners.

  Lees meer