Wim van der Es verlaat de politiek in Zeewolde

Na 8 jaar wethouderschap zal Wim van der Es (VVD) de politiek in Zeewolde verlaten. “Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en een nieuwe bestuursperiode is een mooi moment om het stokje over te dragen”, aldus de wethouder.

In zijn periode als wethouder heeft Wim van der Es als portefeuillehouder aan vele mooie projecten en dossiers kunnen werken, waaronder de woningbouwontwikkeling in de Polderwijk, de sluis in het Havenkwartier, de Actiewijzer voor een levendig en toekomstbestendig centrum, de vernieuwing van De Levant/Oriënt, de gebiedsontwikkeling Oosterwold en de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. De afgelopen vier jaren vormden ook de gemeentefinanciën met het komen tot een sluitende begroting een flinke uitdaging. Daarnaast bekleedde hij verschillende nevenfuncties, zoals bij de Omgevingsdienst (OFGV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

“Ik kreeg vanuit de VVD de kans om in 2014 wethouder te worden en die heb ik met beide handen aangegrepen. Prachtig en eervol toch om als bestuurder voor inwoners, ondernemers en gasten aan de ontwikkeling van je eigen gemeente te mogen werken? Dat was en is ook mijn belangrijkste drijfveer; met positiviteit en energie bijdragen aan de ontwikkeling van Zeewolde. Dat gevoel heb ik nog steeds en toch is het goed om een volgend avontuur aan te gaan!”

Als komend jaar na de verkiezingen een coalitie is gevormd en het nieuwe College in de startblokken staat, zal Wim van der Es afscheid nemen.