Informatiebijeenkomst: Wonen in de toekomst in Zeewolde.

Op maandagavond 4 maart organiseren we een bijeenkomst over de 'toekomst van het wonen in Zeewolde'. Projectontwikkelaar Ed de Moor is hoofdgast en vertelt allereerst over zijn visie op wonen in Zeewolde

Vervolgens wordt er met elkaar doorgesproken over thema's als toekomstbestendig wonen (nieuwe woonvormen en gewijzigde woonwensen), vervoersgericht wonen (infrastructuur en inrichting die nodig is om bereikbaarheid te borgen) en betaalbaar wonen (hoe blijft of wordt het mogelijk om hier te wonen).


Het programma:

19.30 uur Inloop met koffie

20.00 uur Opening door Angela Huckriede, fractievoorzitter VVD

20.05 uur Wonen in de toekomst in Zeewolde door Ed de Moor

20.30 uur In gesprek over vier thema's

21.30 uur Borrel en Bitterballen


We hopen je dan te zien! Bij voorkeur graag vooraf aanmelden op: fractie@vvd.zeewolde.nl


Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde