Nieuws uit de fractie

VVD Zeewolde heeft samen met Leefbaar Zeewolde, Christenunie en CDA een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gemaakt. In dit akkoord zijn onder meer afspraken vastgelegd over groei, recreatie, onderwijs, sport, mobiliteit, duurzaamheid, sociaal domein, financi├źn, economie en met name centrum en de invoering van de koopzondag.

Op 28 juni zal in de raadsvergadering een toelichting worden gegeven op dit coalitieakkoord en worden de kandidaat wethouders be├źdigd.

Tijdens de ALV netwerk Zuiderzee op 5 juni te Emmeloord zal eveneens een toelichting worden gegeven.

Bijgaand vindt u het coalitieakkoord inclusief de concept portefeuilleverdeling.