Nieuws uit de fractie

Het Baken

De VVD Zeewolde zet zich in voor sport, bereikbaarheid, ‘economie en centrum’ en ‘toerisme en recreatie’ in ons mooie dorp.

Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken:


 • Duidelijk is dat wij een Zwembad in Zeewolde zien als basisvoorziening voor met name zwemles en doelgroepzwemmen.
 • Een gloednieuw sportcomplex met zwembad en sporthal aan het Kluunpad lijkt een meer dan aantrekkelijk plan voor Zeewolde.
 • Of gaan we toch voor nieuwbouw/renovatie van het huidige pand?
 • Maar we vinden de cijfers niet een op een vergelijkbaar genoeg om te kunnen kiezen
 • Dus vinden we een keuze maken op dit moment met deze cijfers niet verantwoord gezien de grote financiële belangen voor de inwoners van Zeewolde
 • Daarop hebben wij een motie ingediend waarbij wij het college hebben verzocht om van 2 varianten een heldere, specifieke en onderling vergelijkbare prognose te maken.
 • Dit betreft het collegevoorstel voor het renoveren van de sporthal met nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie en nieuwbouw van een geheel nieuw complex aan het Kluunpad.
 • De meerderheid van de raad was dat met ons eens (11 om 7 stemmen) Wordt vervolgd!


Visie kleinschalige bedrijventerreinen


 • Kleinschalige bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn, daar wordt serieus werk van gemaakt in deze visie.
  Bij Gildenveld, Krachtenveld, Schepenveld en Planetenveld worden randvoorwaarden geschapen voor de toekomst. De kaders worden verruimd en flexi